Дистанційна робота, Методична робота, Новини, Підготовка кадрів

Проведено тренінг «Методи та форми дистанційної роботи в позашкільному освітньому процесі»

З 06 по 08 травня 2020 року Хмельницьким обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді вперше дистанційно проведено онлайн-тренінг для педагогічних працівників «Методи та форми дистанційної роботи в позашкільному освітньому процесі» (далі – Тренінг), який проводився з метою оволодіння та набуття педагогічними працівниками практичних навичок користування онлайн-сервісами та інструментами для організації дистанційної роботи, популяризації методів та форм дистанційної роботи в позашкільному освітньому процесі.

У Тренінгу взяли участь 54 педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Обсяг навчання становив 5 годин/0,16 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).

Програмою Тренінгу було передбачено:

ознайомлення з можливостями використання сервісу Zoom для проведення відеоконференцій та онлайн-занять з учасниками освітнього процесу;

огляд деяких онлайн-сервісів та інструментів, які можна використовувати для організації дистанційної роботи;

ознайомлення з алгоритмом роботи та набуття практичних навичок роботи у додатку Google Classroom;

застосування онлайн-тестів у освітньому процесі для підвищення ефективності навчання, переваги їх використання;

набуття практичних навичок зі створення онлайн-тестів в додатку Google Форми, на ресурсі Kahoot! та на платформі «Всеосвіта».

   

Під час проведення онлайн-конференції на платформі ZOOM учасників ознайомили з корисними сервісами, які можна використовувати для дистанційної роботи, і запропонували побувати в ролі учнів, а саме – взяти участь у конкурсі «Кращий знавець знаків спортивних карт», продемонструвавши уміння проходити онлайн-тести на ресурсі Kahoot та платформі Всеосвіта. Конкурсні тестові питання були складені за розділами: «Гідрографія і болота», «Штучні об’єкти», «Скелі та камені», «Рослинність», «Форми рельєфу».

Найкращими знавцями знаків спортивних карт стали позашкільники – Володимир ЯВОРСЬКИЙ, керівник гуртків Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Василина ЯЦЕНТЮК, керівник гуртків Дунаєвецької станції юних туристів та Олеся ВОЗНЮК, методист позашкільного закладу «Грицівська школа сприяння здоров’я». Вони будуть нагороджені грамотами Хмельницького ОЦТКУМ.

         Важливим компонентом Тренінгу стало набуття навичок у створенні ними тестів у додатку Google Форми, на ресурсі Kahoot! та на платформі «Всеосвіта».

         Виконавши всі завдання, учасники Тренінгу набули загальні та фахові компетентності, а саме:

загальні: здатність використовувати сучасні інформаційні технології для ефективної комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу; здатність до самостійного навчання і професійного розвитку; здатність використовувати на практиці сучасні інструменти для оцінювання навчальних досягнень учнів; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства; здатність продукувати нові ідеї та застосовувати їх на практиці для забезпечення якості освітнього процесу;

   

фахові: вміння налагоджувати ефективну цифрову  взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу; здатність активізувати потенціал цифрового інтелекту особистості в умовах реформування освіти; знання і розуміння специфіки використання онлайн-тестів для забезпечення ефективності процесу дистанційного навчання; вміння застосовувати набуті знання у фаховій діяльності; розуміння можливостей застосування онлайн-тестів у професійній діяльності.

41 учасник Тренінгу – педагогічні працівники, які успішно виконали Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти (за видом освітньої послуги «ТРЕНІНГ»), отримають відповідні сертифікати.

Успішне проведення Тренінгу стало можливим завдяки зусиллям та підготовці методиста інформаційно-методичного відділу ХОЦТКУМ Олександри ПУКАС.

За відгуками учасників тренінгу – їм було цікаво навчатися.

 Інна Кіретова, завідувачка відділом, учасниця тренінгу.

 

Програма тренінгу

Список учасників тренінгу