Військово-патріотичне виховання, Новини

Патріотичне виховання — один із пріоритетних напрямів національної системи виховання

Реалії українського сьогодення вимагають такої особистості, якій властиве відчуття європейської громадянськості, яка здатна жити і діяти в соціально-економічних умовах епохи інтеграції України в європейський  простір, водночас залишатися патріотом своєї Батьківщини, мати сформовану національну самосвідомість.
Сучасний зміст виховання підростаючого покоління спрямований на становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати суверенну, демократичну державу, здатного виявляти національну гідність, який знає свої права та обов’язки, цивілізовано вміє відстоювати їх, може успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, носій культури, сім’янин, професіонал.
Вчені всіх країн визнають, що патріотизм є могутньою і непереможною духовною силою кожного народу. Стати справжнім патріотом і глибоко полюбити свою Батьківщину можна лише тоді, якщо пізнавати красу рідного краю, знайомитись з визначними історичними подіями, культурними досягненнями своєї Вітчизни з самого раннього дитинства.
Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління як ніколи є актуальним в наш час. Про це свідчить велика кількість конференцій, семінарів, круглих столів Всеукраїнського та міжнародного рівнів, які були присвячені цій тематиці і проводились в 2013-2014 н.р.
В деяких з них мали нагоди прийняти і працівники обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Проаналізуємо деякі з цих заходів.
2 жовтня 2013 року в м. Києві відбувся круглий стіл на тему: «Роль та значення української військової термінології і лексики у формуванні української національної ідентичності». Організаторами заходу виступили: Міжнародна благодійна установа «Центр Національного Відродження», Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України, Рада козацьких отаманів України, ГО «Українська справа». До зустрічі були запрошені науковці, військовики,вчителі з предмету «Захист Вітчизни», спеціалісти, відповідальні в управліннях освіти за національно-патріотичне виховання, організатори військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Ідея зустрічі з’явилась внаслідок дискусій, що виникали час від часу при проведенні муштрового вишколу в рамках впровадження дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») через різне трактування термінів, нерозуміння необхідності застосовувати саме українські військові терміни в українській військовій справі. Метою заходу було обмін інформацією для вироблення спільної позиції щодо використання української військової термінології з подальшим її застосуванням та популяризацією на практиці у військовій підготовці учнів. Понад 40 учасників підтвердили актуальність питань, окреслених програмою заходу.
На зустрічі представники академічної науки: директор Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України Національної академії наук України, доктор історичних наук Чухліб Т.В., провідний науковий співробітник Наукового центру сухопутних військ Академії сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного, доктор історичних наук, професор Якимович Б.З., українські мовознавці, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка Яремко Я.П. та доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянської академії» Демська О.М. у своїх доповідях висвітлили значення героїчного пафосу козацьких часів, військово-козацького строю і термінології як виховних елементів українського військового вишколу на козацьких традиціях, зробили огляд сучасного стану, проблем, перспектив української військової термінології, окреслили існуючі проблеми національної ідентичності в українській військовій термінології на сучасному етапі і шляхи вирішення.
Полковник запасу Рудюк С., впроваджуючи напрацювання робочої термінологічної групи, створеної у 1992 році тодішнім міністром оборони Морозовим К., ініціював у 2010 році поширення в школах навчально-методичного посібника «Муштровий впоряд для учасників гри «Джура». Він ознайомив присутніх з перешкодами на шляху втілення його задуму і вніс пропозиції щодо їх подолання. Про проблеми практичного застосування української військової термінології у навчально-виховному процесі в системі освіти учасникам зустрічі розповів депутат Смілянської районної ради у Черкаській області, директор Тернівської ЗОШ I-III ст., Шулежко А. Перед його виступом відбувся показ відеозапису виступу учнів його школи у номінації «Впоряд» під час проведення Всеукраїнського збору активістів «Джура-2013: Волинська Січ».
Учасники круглого столу, користуючись присутністю представника Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони п. Роговець Н.О. та представника ЗСУ полковника Філя Т.О., наголосили на актуальних питаннях організації військової справи в системі освіти та відсутність системного і комплексного підходу у процесах національно-патріотичного виховання зі сторони державних чинників.
Вирішення більшості питань, порушених учасниками зустрічі, в значній мірі залежить від врегулювання нормативно-правової бази застосування української військової термінології, а процес національно-патріотичного виховання українських громадян, як важливий чинник забезпечення національної безпеки та оборони, потребує не стільки нових відомчих та міжвідомчих концепцій, скільки створення єдиної державної системи патріотичного виховання. Тому в підсумку зустрічі було запропоновано звернутись до законодавців з пропозицією розробити та прийняти Закон України «Про національно-патріотичне виховання українських громадян».
Також, для врегулювання процесу застосування української військової термінології через уніфікацію термінів, дефініцій понять всіма суб’єктами навчального процесу з військової дисципліни та виховання у військово-патріотичному дусі, рекомендовано виховникам при підготовці учнів до участі в грі «Сокіл» (Джура») керуватися навчально-методичним посібником «Муштровий впоряд для учасників гри «Сокіл» («Джура»), що упорядкований полковником С.Рудюком.
Знайшла підтримку більшості пропозиція для покращення опанування військовиками української військової термінології звернутись до відповідних державних чинників з проханням забезпечити Збройні сили України та інших суб’єктів, що застосовують у своїй діяльності військову термінологію, «Російсько–українським словником для військовиків» А.Бурячка, М.Демського, Б.Якимовича (Київ-Львів,1995) в належній кількості, а учасникам та організаторам гри «Джура» в практичній роботі рекомендувати користуватись вищеназваним словником.
Резолюцією зібрання передбачено, щоб організатори гри «Сокіл» («Джура) звернулись до науковців-філологів з проханням розробити словник-мінімум українських військових термінів для учасників гри. Крім того, організаторам рекомендовано провести зустріч з представниками молодіжних патріотично-виховних організацій з метою уніфікації військових термінів, які використовуються у їх навчальних та виховних програмах.
Учасники зустрічі ствердили, що процес українізації української армії через застосування української військової термінології має відбуватися водночас у двох аспектах. Це створення примусово-вольовим шляхом необхідності для застосування через законодавчу ініціативу та нормативно-розпорядчу функцію виконавчої державної влади і формування усвідомлення необхідності застосування шляхом проведення роз’яснювальної та інформаційно-пропагандистської роботи серед громадськості.
Водночас присутні погодились із твердженнями науковців, що існуючий стан засвідчує: проблема будь-якої національної термінології виходить далеко за лінгвістичні межі. В умовах тотального наступу глобалізації особливої гостроти набуває проблема мовної екології. Впроваджуючи українську мову в усі ділянки життєдіяльності українця, зокрема у військову справу, держава забезпечує життя нації. Адже доки є мова, доти існує нація. Через застосування української мови відбувається ідентифікація людини, держави в цілому та її інституцій зокрема. Також було відзначено, що найбільший дискомфорт при переході від російської мови до української відчувають старші за віком громадяни. Для дітей таких проблем не існує. Але було б не правильним в Україні вимагати від дітей користуватись недержавною мовою лише через мовний дискомфорт наставника, виховника або командира.
У підсумку в.о. директора Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Омельченко Д.Г. відзначив достатньо високий науковий рівень заходу, що сприяло ефективності круглого столу, заявив про необхідність таких зустрічей в майбутньому, висловив подяку всім його учасникам.

25 жовтня 2013 року в м. Києві відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Сучасний стан і перспективи розвитку козацької педагогіки в національному освітньому просторі України» Організатори заходу: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут проблем виховання НАПН України, Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії НАН України, Національна спілка краєзнавців України, редакція всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта».
Робота проводилась за такими напрямами: історія і теорія козацької педагогіки, сучасний стан і перспективи впровадження козацької педагогіки в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, методика козацької педагогіки, діяльність громадських організацій і козацька педагогіка.
Практичний досвід виховання підростаючого покоління на засадах козацької педагогіки, накопичений в навчальних закладах Хмельниччини висвітлювали у своїх доповідях Колесник Н.В. , методист Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, та Нагурна Т.П., вихователь дошкільного навчального закладу №2 «Подоляночка» міста Славути.
Колесник Н.В. познайомила науковців та учасників конференції з діяльність унікального навчального закладу — єдиною в Україні школою, побудованою за всіма принципами козацької педагогіки. Цей заклад існує в нашій області – це Великорадогощанська загальноосвітня школа  Ізяславського району.
Нагурна Т.П. розповіла, як успішно реалізовуються ідеї і засоби козацької педагогіки в дитячому садочку. Розповіла як у наш час загострення суперечностей в суспільно-політичному житті в м. Славуті поглиблюються національно-патріотичні засади навчання і виховання , зміцнюється згуртованість, єдність громади міста та вихованців і учнів. Заохочуються і залучаються козачата, джури і молоді козаки до систематичного самонавчання, саморозвитку, постійного вдосконалення своєї моралі, поведінки.
Доповіді були високо оцінені головою оргкомітета, доктором педагогічних наук, профессором університета ім. Драгоманова Юрієм Руденко. Він також відмітив, що рівень педагогів Хмельниччини, які займаються військово-патріотичним вихованням учнівської молоді на принципах козацької педагогіки дуже високий. А це в свою чергу сприяє вихованню справжніх патріотів нашої Батьківщини. За заслуги в розвитку козацької педагогіки грамотою Науково-дослідницького Інституту кохзацтва та Інституту історії НАН України було нагороджено керівника гуртка козацько-лицарського виховання Барановського В.І.

7-8 листопада 2013 року в м. Запоріжжі відбулась VІІ Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах євроінтеграційних процесів», організована Запорізьким обласним центром патріотичного виховання молоді за підтримки Запорізької ОДА, Запорізької облдерадміністарції, ЗНУ та ін. Захід відбувся за участю голови Запорізької облради Віктора Межейка, начальника управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА Наталії Власової, а також директора Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України Ігоря Хохича, який зазначив, що ця міжнародна конференція патріотичного спрямування є унікальною, оскільки проводиться лише в Запорізькому краї.
Серед головних завдань, які ставилися організаторами  конференції були:
визначення реалій та проблем сучасної системи патріотичного виховання в Україні та інших державах світу;
налагодження взаємозв’язку і взаємодії між суб’єктами патріотичного виховання;
визначення стратегічних напрямків діяльності з патріотичного виховання;
збагачення та поглиблення змісту роботи з патріотичного виховання на всіх рівнях діяльності;
впровадження передових інноваційних освітньо-виховних технологій в сучасну систему патріотичного виховання;
вивчення світового та вітчизняного досвіду впровадження патріотичного виховання як проекту розвитку України.
Голова Запорізької обласної ради Межейко В.І. привітав учасників міжнародної конференції та побажав плідної праці у визначенні напрямів сучасного патріотичного виховання.
Свої роботи представляли дослідники з 20 регіонів України. 7 листопада у рамках заходу працювало вісім секцій: «Збереження духовних цінностей в умовах прискорення глобалізаційних процесів», «Виховання громадянина та патріота в системі освіти», «Військово-патріотичне виховання. Традиції козацької педагогіки», «Державне управління та місцеве самоврядування у визначенні стратегії соціального розвитку України», «Роль молодіжної політики в реалізації патріотичного виховання», «Патріотичне виховання та інвестиції», «Формування громадянина та патріота в умовах розвитку демократичного суспільства: проблеми та пошуки».
Позитивним досвідом виховання патріотизму у молоді в своїх країнах ділились гості з країн ближнього та дальнього зарубіжжя – Російської Федерації, Республіки Білорусь, Грузії, Франції, США.
Під час круглого столу на тему: «Формування громадянина та патріота в умовах розвитку демократичного суспільства: проблеми та пошуки», який відбувся 8 листопада 2013р.,  модераторами секцій було зроблено аналіз роботи кожної з них. Так, Шатало Ю.М., який головував  у секції «Військово-патріотичне виховання. Традиції козацької педагогіки.» відзначив, що виступ методиста Хмельницького ОЦТКУМ Колесник Н.В. «Національно-патріотичне виховання засобами козацької педагогіки в навчальних закладах Хмельниччини» був досить цікавим, змістовним та вартим уваги.
Дискусія під час круглого столу видалася жвавою та продуктивною, учасники висловлювали свою думку, розповідали про свій досвід та вносили пропозиції щодо подальшої роботи з напрямку виховання свідомого громадянина та патріота України.

11 грудня 2013 року в м. Києві відбулась вже традиційна підсумкова нарада по Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).  Організатори заходу: Міжнародна благодійна установа «Центр Національного Відродження», Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України. На нараді було підведено підсумки роботи в рамках гри в регіонах за 2013 рік та розглянуто плани заходів на наступний рік.