Військово-патріотичне виховання, Новини

Увага! Орієнтовні умови проходження окремих видів обласного етапу гри «Сокіл» («Джура»)

Орієнтовні умови проходження окремих видів

обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

 

І.Впоряд (стройова підготовка).

Муштрові хвати та накази ройового.

Індивідуальні вишколи хватів та дій у складі рою проводяться за навчально-методичним посібником «Муштровий впоряд дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») Українського козацтва», рекомендованим для практичного використання за рішенням комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 24.12.2008); упорядник – генерал-хорунжий Українського козацтва С.П. Рудюк)

Склад команди: весь рій (8 учасників). Усі накази віддає ройовий. Однострій військовий або навчального закладу з обов’язковим використанням української символіки. Обов’язкова наявність головного убору.

Час на виконання обов’язкового завдання – до 5 хв., творчого завдання – 3 хв.

Обов’язкове завдання (виконання хватів муштрового впоряду у складі рою ) повідомляється рою на початку змагань.

Творче завдання готується командою в домашніх умовах. Воно може бути представлене у вигляді монолітного та чіткого показу різноманітних елементів та хватів муштрового впоряду у складі рою під супровід барабанного бою чи під музику.

На завершення показу – рух рою ладовим  кроком із виконанням  патріотичної пісні. Тематика пісень – козацька, УСС, військ УНР, УПА або сучасних ЗСУ.

Оцінки виставляються від 1 до 10 балів за критеріями:

в обов’язковому та творчому завданнях оцінюється постава, зовнішній вигляд, однострої, зорганізованість та якість виконання муштрових хватів;

виконання ладової патріотичної пісні.

Перемагає рій, який в сумі набирає найбільше балів.

 

Порядок надання наказів ройовим:

«РІЙ – ЗБІРКА! ДО МЕНЕ В ДВОРЯД ШИКУЙСЬ!

РІВНЯЙСЬ! СТРУНКО!

ЗА МНОЮ РІВНИМ КРОКОМ ХОДОМ РУШ!»

Після виходу на визначене місце ройовий  надає накази:

        «РІЙ – НА МІСЦІ, СТІЙ, право-(ліво-) РУЧ, СПОЧИНЬ, ЗАПРАВИТИСЬ!».

Вийшовши на середину ладу рівним кроком, ройовий надає накази: «РІВНЯЙСЬ,  СТРУНКО! До звіту – ГЛЯНЬ».

Дії ройового:

Ройовий (коротким шляхом) рівним кроком іде до судді для звіту. Не дійшовши два кроки до судді зупиняється навпроти і повертається лицем до нього, прикладає руку до скроні і звітує:

Пане суддя, РІЙ!- (назва рою), НАШЕ ГАСЛО! (рій вигукує гасло). До виконання хватів муштрового впоряду Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» вишикуваний! Ройовий (прізвище ройового).

Суддя надає наказ: «СПОЧИНЬ!».

Ройовий дублює наказ повернувшись до рою: «РІЙ — СПОЧИНЬ!» і знову розвернувшись до судді продовжує: —   ЗГОЛОШУЮСЬ на НАКАЗ!»

Суддя надає наказ: «ДО ВИКОНАННЯ ХВАТІВ ПРИСТУПИТИ!»

 «Рій – РОЗІЙДИСЬ».

 

Після цього рій виконує муштрові хвати в такій послідовності:

-шикування в однолаву;

-розмикання і змикання рою;

-повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись);

-крок на місці;

-перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки;

-перешикування в дворяд;

-проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху;

-проходження з виконанням ладової пісні (після завершення творчого завдання).

 

 

Шикування в однолаву:

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і надає наказ для збору: «Рій – ДО МЕНЕ!» (За цією командою джури бігом збираються до ройового).

Продовжує наказ: «Рій, у лаву – ЗБІРКА!». (Надавши наказ, ройовий приймає поставу «струнко» обличчям у бік чолової лінії шикування, рій шикується ліворуч від ройового. З початком шикування ройовий виходить із лави на середину ладу і стежить за шикуванням рою).

Ройовий надає наказ: «РІВНЯЙСЬ!». (За цим наказом усі, крім правокрилового (напрямного), повертають голови праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. Під час вирівнювання джури можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік для вирівнювання).

Після закінчення вирівнювання рою надається наказ:  «СТРУНКО!». (За цим наказом всі джури швидко ставлять голову просто).

Ройовий завершує виконання прийомів наказом: «СПОЧИНЬ!».  

 

Розмикання і змикання рою:

Ройовий надає наказ: «Рій, вліво Розім-КНИСЬ (на два кроки Розім-КНИСЬ!)». (За цим наказом всі джури, за винятком напрямного, від якого здійснюється розмикання, повертаються в зазначений бік, одночасно з винесенням лівої ноги вперед повертають голову до чола ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде ззаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки було зазначено в команді, й повертається праворуч).

Ройовий надає наказ: «Рій, до напрямного Зім-КНИСЬ». 

(За цим наказам всі джури, за винятком того, до якого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком підходять на встановлений для зімкненого ладу проміжок і в міру підходу самостійно зупиняються та повертаються ліворуч. Останій крок рівний).

Ройовий надає: наказ «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»

Ройовий завершує виконання  : «СПОЧИНЬ!». 

 

Поверти на місці (праворуч, ліворуч, обернись):

Ройовий надає наказ: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!». «Рій, ПРАВО-РУЧ!». (За виконавчим наказом «РУЧ», всі джури повертаються праворуч на 90 градусів).

Ройовий продовжує: «Рій, ЛІВО-РУЧ! (За виконавчим наказом «РУЧ»,  всі джури повертаються ліворуч на 90 градусів).

Ройовий надає наказ: «Рій, ОБЕР-НИСЬ, ОБЕР-НИСЬ». (За виконавчим наказом «НИСЬ»,   всі джури повертаються через ліве плече на 180 градусів.

Ройовий надає наказ: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!».

Під час вирівнювання рою після виконання хвату «обернись» у наступному наказі вказується  бік рівняння, наприклад: «Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ»).

Ройовий завершує виконання хватів наказом: «СПОЧИНЬ!».  «ЗАПРАВИТИСЬ!»

 

Крок на місці:

Ройовий надає наказ: «Рій, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, на місці Ходом-РУЧ».

(За виконавчим наказом всі джури крокують на місці).

Ройовий надає наказ: «Рій – СТІЙ!».

(За виконавчим наказом, який подається під ліву ногу, всі джури приставляють праву ногу і зупиняють крок на місці).

Ройовий завершує виконання хвату наказом: «СПОЧИНЬ!». 

 

Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки:

Ройовий надає наказ: «Рій, до двох – ВІДЛІЧИ». 

(Відлік починається з правого крила: кожний джура, швидко повертаючи голову до наступного джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і швидко ставить голову просто (прямо), крайній лівого крила голову не повертає і з ладу не виступає).

Ройовий надає наказ: «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!». «Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ». (За виконавчим наказом другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати з заду за першими номерами, й приставляють ліву ногу).

Ройовий надає наказ: «Рій, в однолаву – ШИКУЙСЬ». (За виконавчим наказом другі номери роблять лівою ногою крок вліво, не приставляючи правої ноги, з відведенням рук вперед і назад, крок вперед й приставляють ліву ногу).

Ройовий завершує виконання  наказом: «СПОЧИНЬ!».

Завершення виконання муштрових хватів:

Рій «РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО! До звіту глянь! Пане суддя! Рій (назва рою), виконання муштрових хватів завершив! Ройовий (прізвище ройового) -зголошуюсь на наказ!»

Відповідь – «СПОЧИНЬ!» (обернутись до ладу рою і продублювати наказ) «Рій – СПОЧИНЬ!».

Ройовий продовжує; «РІЙ В ДВОЛАВУ – ШИ-КУЙСЬ!, до напрямного «ЗІМ–КНИСЬ!» (за виконавчим наказом другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й приставляють ліву ногу).

Ройовий продовжує: «ПРАВОРУЧ!» (за виконавчим наказом рій повертається праворуч). Під час виконання цього хвату джурами, ройовий іде рівним кроком у голову ладу та стає за два кроки попереду і повертається обличчям до ладу.

Ройовий продовжує: «Рій РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!». За мною «РІВНИМ  ХОДОМ РУШ!» ойовий виводить рій на вихідну позицію для проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху).

 

Проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху:

(Рій шикується у дворядовий лад і знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть перед хорунжим).

Ройовий повертається до ладу обличчям і надає накази: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!»,  розвертається спиною до ладу і надає наказ: «РІЙ, РІВНИМ КРОКОМ – ХОДОМ, РУШ!» ій починає рух у встановленому напрямку). 

При наближенні рою до судді на відстань одного лінійного або за 5-6 кроків ройовий повертає голову вправо (в напрямку до судді) і надає наказ: «Рій, вправо – ГЛЯНЬ!» а виконавчим наказом ройовий прикладає праву руку до головного убору, хорунжий і права колона рою тримає голову прямо, а ліва колона повертає голову праворуч) Рух руками припиняється.

Після проходження рою за межі суддів ройовий надає наказ: «Рій – СПО-ЧИНЬ!» (за кінцевим хватом ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повертає голову прямо, рій крокує на встановлене місце). Рух руками поновлюється.

 

Виконання домашнього (творчого) завдання:

Творче завдання обирається на вільну тематику пов’язану з елементами та хватами муштрового впоряду під барабан, музику, без зброї, зі зброєю, шаблями, списами, прапорами.

Проходження з виконанням ладової пісні:

(Рій шикується у дворядовий лад і  знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом (мал.3), ройовий стоїть перед хорунжим).

Ройовий повертається до рою і надає наказ: «РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!», розвертається спиною до рою і продовжує: «РІЙ, з ПІСНЕЮ – ХОДОМ РУШ!» (рій починає співати пісню з початком руху).

Після проходження рою за межі суддів ройовий надає наказ: «Рій – СПОЧИНЬ!» а виконавчим наказом рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене місце).

 

Перелік хватів,

наказів та дій, які перевіряються з   муштрового впоряду,

та найбільш характерні помилки під час їх виконання:

 

№ з/п

Хвати, накази та дії

Недоліки

1

Муштрова постава

Носки ніг розведені не по лінії фронту і не на ширину стопи. Підбори не поставлені разом. Кисті рук не посередині стегон, тримаються не зігнуті. Груди не підняті, живіт не втягнутий. Тіло не подане вперед. Голова опущена. Руки зігнуті у ліктях.

2

Рівняйсь

 

Струнко

Голова повертається не чітко, підборіддя не підняте, праве вухо не вище лівого.

Груди не підняті, живіт не втягнутий. Тіло не подане вперед. Голова опущена. Руки зігнуті у ліктях.

3

Спочинь

 Учасник зійшов з місця. Послаблена увага. Змінилося положення рук, руки не заведені не зад. Розмовляє в ладу.

4

Заправитись

Не вірні дії піл час виконання наказу. Недоліки у зовнішньому вигляді не усунені. Учасник без дозволу вийшов з ладу. Розмовляє  без дозволу.

5

Поверти на місці, розмикання та змикання ладу

Після повороту не зберігається правильне положення корпусу або ніг. Ноги в колінах згинаються. Руки відходять від стегон. Нога приставляється не найкоротшим шляхом. Поворот проведено не на 90 (45) або 180 *

6

Маршовий крок

Корпус відведено назад. Немає координації в русі рук та ніг. Голова опущена вниз. Рух руками біля тіла проводиться не від плеча, а за рахунок згинання у ліктях. Підйом ноги значно нижче 15 см. Розмір кроку менше (більше) 70-80 см. Нога заноситься за ногу. Рух руками вперед проводиться значно нижче (вище) встановленої висоти, а під час руху назад — не до упору в плечовому суглобі.

7

Позначення кроку на місці

Підйом ноги проводиться значно нижче 15 см від землі. Нога ставиться на землю не з передньої частини стопи і не на всю підошву.  Рух руками не у такт кроку. Корпус не тримається прямо. Рух руками вперед проводиться значно нижче (вище) встановленої висоти, а рух назад -  не до упору в плечовому суглобі.

8

Віддання вітання в русі

Не чіткі і не одночасні поверти голови. Не зафіксовані руки на стегнах, нога не підіймається на встановлену відстань від землі.

9

Виконання ладової пісні

Пісня не відповідає тематиці, не звучить одноголосно, рух не вногу.

10

Надання наказів ройовим

Не правильний наголос під час надання наказів, накази надаються не під ліву ногу, накази надаються не за муштровим впорядом.

 

 

ІІ. Стрільба.

Склад команди: весь рій ( 8 чоловік).

Час на стрільбу: 5 хв.

Учасники команди стоять на вихідному рубежі. По команді судді вони бігом висуваються на вогневий рубіж та займають місця для стрільби.

Стрільба виконується з пневматичної гвинтівки з положення лежачи. Учасники беруть пневматичні гвинтівки та заряджають їх. Після того, як зарядили зброю, вони починають стрільбу по своїх мішенях.

Кількість пострілів – 5, відстань до мішені — 10м. 

По закінченню стрільби ройовий доповідає судді.

Підведення підсумків: в командному заліку перемагає рій, який набрав найбільшу кількість балів, в індивідуальному заліку відзначаються три учасники, які набрали найбільшу кількість балів.

Штрафи (за що знімаються бали):

час на стрільбу перевищений ( за кожні 10 сек. -5 б);

за кількість пробоїн в мішені, більшу ніж 5 — з учасника знімаються бали за найкращий постріл.

За порушення техніки безпеки учасник знімається з виду гри.

 

ІІІ. Смуга перешкод.

 1. Рій у складі 6-х чоловік (в тому числі не менше 2 дівчат) послідовно долає етапи та виконує завдання.
 2. Довжина дистанції близько 300 м.
 3. Перепад висот близько 15 м.
 4. Кількість етапів — 8.
 5. Етапи смуги розміщенні в коридорі промаркірованому обмежувальною стрічкою.
 6. Для проходження виду «Смуга перешкод» потрібно мати туристську систему, два «вуса»,20 — карабінів, каску та рукавиці.

7. Порядок старту визначається жеребкуванням.

8. Команда прибуває на дистанцію за 10 хв. До старту.

9. На етапі транспортування потерпілого, умовно «потерпілий» обирається командою. Він не має права працювати на етапі і перестає бути «потерпілим» після виходу команди в безпечну зону.

10. Штрафи на дистанції ставляться за невиконання умов проходження етапів (1 бал — 10сек.)

11. Вище місце займають команди з меншим часовим результатом (час проходження дистанції + часовий еквівалент технічних штрафів). При рівності часових результатів вище місце займає команда з меншим технічним штрафом.

 

Опис етапів.

1. Транспортування «потерпілого» за допомогою жердин (швидкіснний етап). Довжина етапу близько 100 м. Команда має рухатись по промаркірованому коридору, при виході за межі його команда отримує штраф за кожного учасника.

         Потерпілий визначається роєм, йому заборонено виконувати будь-які дії, що полегшують роботу рою. Травма — перелом плеча, передпліччя, стегна, гомілки буде зазначена перед початком «Смуги перешкод». Рій накладає шину потерпілому з підручного матеріалу та транспортує потерпілого по дистанції на ношах, виготовлених із двох жердин та двох штормовок. Під час проходження етапу, обов’язковим є супровід потерпілого одним із учасників рою. Супроводжуючий контролює стан потерпілого.

Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1 бал, заступ за контрольну лінію – 1 б., рух поза обмежувальною лінією – 10 балів, падіння потерпілого – 10 балів, торкання потерпілим рельєфу або поверхні води будь-якою частиною тіла при транспортуванні на ношах – 3 бал, потерпілий надає допомогу рою  – 3 бали, невірні дії супроводжуючого (супроводжуючий знаходиться на відстані, що не дозволяє контролювати стан потерпілого) – 3 бали. Один бал прирівнюється до 10 сек. часу.  

Бинт – командний..

2.Переправа по мотузці з перилами. Довжина до 18м.Переправа організована силами суддівської колегії. Відстань між мотузками до1,2 м. Учасники долають етап по нижній мотузці з самостраховкою вусом до верхньої мотузки і командним супроводженням. Не закручена або не зафіксована муфта карабіну – 1б. Заступ обмежувальної лінії – 1б. Заступ за контрольну лінію – 1б. Рух поза обмежувальною лінією – 5 б. Торкання рельєфу будь-якою частиною тіла – 1б. Зрив – 3 б. Два учасники на етапі – 3 б. Відсутність самомтраховки – 6б.

3. Рух по-пластунськи. Команда повинна по-пластунськи подолати ділянку даного етапу. Висота обмежувальної стрічки,  під якою команда долає етап по-пластунськи -0,35 м.

Торкання верхньої обмежувальної стрічки – 1 б. Заступ обмежувальної лінії – 1 б. Заступ за контрольну лінію – 1 б. Рух поза обмежувальною лінією – 5 б.

4. Спуск по схилу. Довжина етапу до 16 м. Всі учасники спускаються по суддівській мотузці в рукавицях з самостраховкою «схоплюючим» вузлом.

Заступ за контрольну лінію – 1 б. Не закручена або не зафіксована муфта карабіну – 1б. Не правильно сформований вузол – 1б. Два учасники на етапі – 3 б. Рух поза обмежувальною лінією – 5 б.

5. Подолання заболоченої ділянки по купинах. Команда повинна по купинах подолати заболочену ділянку. Заступ обмежувальної лінії – 1 б. Заступ за контрольну лінію – 1 б. Рух поза обмежувальною лінією – 5 б. Торкання рельєфу ногою, рукою (якщо інша нога знаходиться на купині) – 1 б. Падіння (падіння учасника під час руху по купинах, опора двома ногами, руками на рельєф, або однією ногою, якщо інша нога знаходиться у повітрі) -3 б.

6. Подолання заболоченої ділянки за допомогою жердин. Кількість жердин – 3, кількість прольотів – 7. Жердини надаються суддівською колегією. Команда долає етап по жердинах, які учасники вкладають на опори. Торкання частинами тіла рельєфу штрафується.

       Заступ обмежувальної лінії – 1 б. Заступ за контрольну лінію – 1 б. Рух поза обмежувальною лінією – 5 б. Невірний рух по жердинах (перестрибування з опори на опору) – 3 б. Торкання рельєфу ногою, рукою (якщо інша нога знаходиться на жердині, опорі) – 1 б. Падіння (падіння учасника під час руху по жердинах, опора двома ногами, руками на рельєф, або однією ногою, якщо інша нога знаходиться у повітрі, навантаження двома ногами жердини, яка впала з однієї або двох опор) – 3б. Невірне застосування жердини (учасник спирається жердиною у болото в рамках етапу) – 3б.

7. Підйом по схилу. Довжина етапу до 15 м. Всі учасники піднімаються по суддівській мотузці з самостраховкою «схоплюючим» вузлом.

Заступ за контрольну лінію – 1 б. Не закручена або не зафіксована муфта карабіну – 1б. Не правильно сформований вузол – 1б. Два учасники на етапі – 3 б. Рух поза обмежувальною лінією – 5 б

8. Фініш козацьким-маршовим (гусячим) кроком. Довжина ділянки  близько 50м. Команда повинна подолати ділянку від контрольної лінії старту до лінії фінішу.

         Торкання землі колінами тіл, руками та іншими частинами а – 1 б. Падіння – 3 б. Заступ обмежувальної лінії – 1 б. Заступ за контрольну лінію – 1 б. Рух поза обмежувальною лінією – 5 б. Порушення умов – 10 б. (учасник або учасники переходять з «гусячого» кроку на звичаний. Штраф виставляеться після попередження, і кожний учасник штрафується окремо.)

 

IV. «Теренова гра» — тактично-командна гра на місцевості з елементами топографії та орієнтування,  боротьбою за прапор та з використанням пов’язок на руки для системи «вбитий-живий».

 

V. Рятівник — змагання з надання першої долікарської допомоги.

 1. Склад команди 6 чоловік (в тому числі не менше 2 дівчат).
 2. Завдання складаються із двох турів – теоретичного і практичного.
 3. Рій витягує картку і виконує завдання на час.
 4. Для проходження виду «Рятівник» необхідно мати 2 бинти шириною 10 см.

Теоретичний тур (можливі завдання):

принципи надання першої медичної допомоги;

що має знати та вміти той, хто надає допомогу;

від яких дій слід утримуватися, надаючи першу медичну допомогу;

правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та сонячному ударі, відмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним струмом, утопленні, тривалому стисканні окремих частин тіла, гострому болі в животі, отруєнні хімічними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах отруйних змій, комах та павуків.

Практичний тур (можливі завдання):

  штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, накладання пов’язок на голову, передпліччя, ліктьовий, плечовий, колінний, гомілкостопний суглоби, накладання джгута на стегно.

 

На виконання завдань відводиться 9 хвилин (3 хвилини на теоретичний тур і 6 хвилин на практичний):

Рій витягує картку і виконує завдання. З цього моменту суддею починається відлік часу, відведеного на теоретичний тур. Рою дається 1 хвилина на обговорення відповіді і 2 хвилини на запис відповіді в картці. За допущені помилки рій одержує штрафні бали.

Виконання завдань практичного туру розпочинається після увімкнення суддею секундоміра. Оцінювання суддею  практичного туру відбувається у відповідності до розробленої таблиці штрафів після доповіді рою про готовність або у разі закінчення відведеного часу (6 хвилин).

Суддя вказує рою про штраф, секретар заносить результати у протокол. За кожну неправильну відповідь на питання під час виконання теоретичного завдання рій отримує 4 б. штрафу, за невірно виконане практичне завдання – 10 б. При підведенні підсумків враховується час виконання завдань та штрафні бали. Рій, що перевищив ліміт часу, отримує штраф 30 балів. 1 бал дорівнює 10 сек.

 

VI. Квест - інтелектуально-спортивна гра призначена для активізації знань, умінь учнів, набуття ними комунікативних навичок в екстремальних умовах.

 1. Склад команди 4 чоловіка.
 2. На старті команда отримує дві однакових картки, на яких вдрукована карта з точками де можна знайти фрагменти ключа та зашифрованого слова.
 3. Команда може рухатись по дистанції вся разом, або групами по 2 учасника.
 4. Квест складається із двох завдань, перше завдання – пошук частин зашифрованого слова та ключа до нього по карті зі спортивного орієнтування. Друга – розшифрування слова.
 5. Ключ буде поданий у формі математичного завдання.
 6. Слово зашифроване шифром простої заміни.

При шифруванні заміною (підстановкою) символи вихідного (відкритого) тексту заміняються символами того ж алфавіту за заздалегідь установленим правилом заміни. У шифрі простої заміни кожен символ вихідного тексту заміняється символами того ж алфавіту однаково в усьому тексту. Прикладом шифра простої заміни є система шифрування Цезаря.

Для шифрування вихідного тексту кожна буква замінюється на іншу букву за наступним правилом. Буква заміни визначається шляхом зсуву за алфавітом від вихідної букви на k букв. При досягненні кінця алфавіту виконується циклічний перехід до його початку. Цезар використовував шифр заміни при зсуві k = 3. Такий шифр заміни можна задати таблицею підстановок, що містить відповідні пари букв відкритого тексту і шифртекста. Сукупність можливих підстановок при k=3 для англійського алфавіту показана на рис. 1.

 

 

рис.1

 

A

D

 

G

J

 

M

P

 

S

V

 

Y

В

B

E

 

H

K

 

N

Q

 

T

W

 

Z

C

C

F

 

I

L

 

O

R

 

U

X

       

D

G

 

J

M

 

P

S

 

V

Y

       

E

H

 

K

N

 

Q

T

 

W

Z

       

F

I

 

L

O

 

R

U

 

X

A

       

 

Тепер слово ROYAL у шифрованому вигляді буде таким: URADO.

7. Краще місце займає рій, які швидше виконає завдання.

 

 

 

VII. СИЛОВЕ ЗМАГАННЯ «ПЕРЕТЯГУВАННЯ ЛИНВИ»

У змаганнях бере участь два рої: 6Х6, не менше 1 учасника протилежної

статі, 1 учасник – запасний. Заміна може бути здійснена перед початком

наступної спроби. Один учасник може керувати діями рою із-за меж

майданчика. Линва стандартна.

Учасник змагань називається – «пулер».

На линві позначається середина (центральний маркер) та дві маркувальні стрічки з обох боків на відстані одного метра від центрального

маркера для першого пулера рою. Позначки різного кольору.

На майданчику для змагання позначається поперечна центральна лінія

(під центральним маркером на линві). На відстані трьох метрів від

центральної з обох боків позначається фінішна лінія.

Кожен рій береться за свою половину линви. Пулери стоять по

обидві сторони линви через одного (перший – ліворуч від линви, другий –

праворуч і т.д.). Пулери, що стоять ліворуч, закріпляють линву під правим

ліктем, ті, що стоять праворуч – під лівим ліктем, щосили утримуючи линву

двома руками.

Допускається одностороннє розташування пулерів. Линва в такому

випадку повинна розташовуватися з правої сторони пулера і бути між тілом та

верхньою частиною передпліччя.

Рій сам визначає тактику розміщення пулерів. Допускається зміна тактичної побудови у різних спробах.

Жодний із пулерів не може робити захват ближче до центру, ніж крайня

маркувальна стрічка. Перший до центру пулер має здійснити захват якомога ближче до крайньої маркувальної стрічки.

Не допускається ніяких вузлів або петель на линві, також не дозволяється

чіпляти линву навколо будь-якої частини тіла. Пересічення линви через самого

пулера вважається петлею.

На старті тяги центральний маркер на линві має бути поєднано із

центральною лінією на поверхні майданчика.

Змагання судять три судді. Два бокові – супроводжують рій тязі, один –

головний.

За командою головного судді (за свистком) рої перетягують линву на

свою сторону.

Кожен пулер під час тяги тримає линву двома руками простим

захватом так, щоб долоні обох рук були направлені вверх. Будь-який інший

захват, що може заважати вільному руху линви, є порушенням. Стопи ніг

мають бути попереду колін, пулери мають зберігати таку позицію

протягом усього часу тяги.

Взуття – берці (високі черевики). Бутси – забороняються!

Кінцевий пулер називається «якірним». Линва має проходити вздовж

правої сторони тіла, діагонально через спину та через ліве плече, ззаду наперед.

Залишки линви проходять під передпліччям лівої руки та звисають назад або

вбік. Якірний робить такий самий захват обома руками (долонями вверх), руки

витягнуті вперед, стопи ніг попереду колін.

При виявленні порушення суддя зупиняє боротьбу. Головний суддя

робить зауваження при падінні когось із учасників («сидінні») (пулер

доторкається землі іншою частиною тіла, крім ніг) та моментальному не

поверненні у висхідне положення, гальмуванні тяги («ступор»), не бажанні

вести активну боротьбу («тяга без боротьби»), при пропусканні линви через

руки (неконтрольований рух линви), неодноразовому сидінні та продовження

боротьби в тязі («гребля») рою робиться зауваження. Після трьох зауважень рій

дискваліфікується і їй зараховується поразка. Забороняється робити будь-які

упори на землі (виямки, бортики) для ніг.

Боротьба припиняється за сигналом головного судді: «Стоп» (може

дублюватися свистком).

Рої змагаються у трьох спробах. Між спробами рої міняються

майданчиками. Відпочинок між спробами не більше трьох хвилин.

Перемагає у спробі рій, яка перетягне середній маркер линви за фінішну

лінію на своїй стороні майданчика.

У змаганнях перемагає рій, що виграв дві спроби із трьох. Якщо рій

виграв дві спроби підряд, третя спроба не проводиться.

 

 

Конкурсна програма:

 

Відун — швидкісна інтелектуальна тестова вікторина з історії України, зокрема доби козаччини, українських військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України.

Склад команди: 4 учасники.

Опис: учасники на швидкість у межах контрольного часу дають відповіді на запитання у тестовій формі. Контрольний час буде зазначено перед вікториною.

Підведення підсумків:

Штраф: кожна неправильна відповідь – 1 бал = 60 сек.

Вище місце займає команда, що дасть найбільшу кількість вірних відповідей на запитання за найкоротший час.

 

Ватра – представлення творчо-мистецького звіту рою (мистецька композиція). Кожен рій у повному складі (8 осіб) представляє театралізоване дійство (5-7 хвилин), яке за змістом відповідає темам Української революції 1917-1921, українського козацтва (виховні козацькі традиції, обряди, забави, бойові мистецтва тощо), сучасної історії (в т.ч. Революції Гідності, захисту від агресії РФ в Криму та на Сході України), видатних особистостей визвольних змагань за українську соборну державність тощо.

 До самодіяльної композиції включаються різні жанри: художнє слово, українська народна пісня, танок (можливо з елементами бойових мистецтв), гумор та жарти. Використовується музичний супровід (народні музичні інструменти та електронні музичні записи) (забезпечується учасниками).

Критерії оцінювання:

відповідність тематиці – 10 б.

художньо-естетичний рівень – 10 б.

артистичність та майстерність виконання – 10 б.

музичний супровід (живе виконання, використання фонограм («мінусовок»);

оригінальність виступу – 10 б.

загальне враження – 10 б.

костюми – 10 б.

масовість – 10 б.

дотримання регламенту – 10 б.

Суддівство конкурсу. Участь у суддівстві конкурсу беруть не менше трьох суддів зі складу суддівської колегії.

Вище місце займає рій, який набрав найбільшу кількість балів.

 

 Конкурс звітів про «Добре діло» завдання, виконане роєм відповідно до ідейних принципів лицарства «Служити Богові, Батьківщині, ближнім».

Оцінювання «Доброго діла» включає в себе оцінку письмового звіту рою про «Добре діло» та оцінку захисту роєм презентації свого «Доброго діла».

5 кращих роїв будуть нагороджені грамотами Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Письмовий звіт про виконання зазначених завдань (із фотографіями, додатками у письмовому та електронному варіантах), а також презентація до звіту (в електронному вигляді) подається керівником (виховником), до мандатної комісії. Минулорічні звіти до розгляду не допускаються.

 

Вимоги письмового до звіту:

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 15 сторінок, в т.ч. текстової частини – 10 сторінок. Текстовий документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5), формат аркуша А-4, пронумерований разом з додатками. Нумерація наскрізна і повна.

Зміст повинен мати такі структурні елементи:

 титульна сторінка;

 анотація;

зміст;

довідкові відомості (сторінка 2);

 фотографії;

 опис «Доброго діла»;

 додатки, що демонструють суспільну значимість доброго діла;

 підсумки, висновки, рекомендації.

Текстова частина повинна носити діловий характер. Опис та розповідь про цікаві події та учасників може мати характер нарису.

 

1) Титульна сторінка.

На титульній сторінці дається назва регіону, повна назва навчального закладу чи організації, де рій був паспортизований, загальна назва Доброго діла (заходу), місце, термін проведення, прізвище, ім’я, по батькові виховника, його посада, домашня адреса, контактний телефон, Е-mаіl: за формою:

 

______________________________________________

(місто/район)

______________________________________________

( навчальний заклад/організація, що паспортизували рій)

 

ЗВІТ

про Добре діло (проведений захід) _______________________

Загальна тема:________________________________________

Здійснене (проведений) ________________________________

                                                            (місце)

з_________ до _________ 201__ року

 

Керівник (виховник) _________________

                                                     (ПІБ, посада)

Адреса виховника, контактний тел.

E-mail:________________________

           2)  Анотація.

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея Доброго діла (проведеного заходу). Обсяг-до 0,5 сторінки.

           3) Зміст.

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються.

           4)  Довідкові відомості про:

місце та адресну спрямованість;

час та тривалість;

особливі умови проведення;

список рою, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, клас;

назва навчального закладу чи організації, завдання яких виконував рій; короткий зміст завдання.

5) Фотографії.

Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даного Доброго діла, проведеного заходу, відображати зміст та конкретну участь кожного.

Фотографії повинні мати підписи об’єктів, містити пояснення, мати нумерацію.

У звіті фотографії розміщуються у хронологічному порядку в місцях, де на них є посилання.

Розмір фотографій від 13X18 см до А-4.

6) Опис Доброго діла (заходу).

  обгрунтування вибору:

  матеріали про виконану роботу, бажано у формі нарису, що докладно розкриває тему.

  7) Додатки.

висвітлення у ЗМІ;

рішення місцевих органів влади, суспільний резонанс.

8 Підсумки, висновки, рекомендації.

Розділ повинен відмітити найбільш характерні особливості саме цього Доброго діла (заходу).

Розділ містить короткий підсумок роботи, висновки, рекомендації.

Якщо під час виконання Доброго діла (проведення заходу) та за їх підсумками відзнятий відеофільм (кліп) тощо, вказати його постійне місцезнаходження, можливість перегляду, умови виготовлення відеокопії.

Звіти оцінюються за наступними критеріями:

 1. Оформлення титульної сторінки – 5б.
 2. Дотримання змісту та структурних елементів звіту – 7 б.
 3. Відповідність ідейним принципам лицарства «Служити Богові, Батьківщині, ближнім» – 20 б.
 4. Суспільна значимість виконаного завдання – 10 б.
 5. Якість оформлення звіту:

грамотність – 5 б., охайність – 4 б., об’єм тексту – 4 б.

 1. Фотографії (розмір, якість ) – 10 б.
 2. Додатковий матеріал (ЗМІ, суспіл. резонанс) – 10 б.
 3. Наявність електронного носія – 10 б.
 4. Самостійність та ініціативність у виконанні «Доброго діла» учасниками рою – 15 б.

 

Захист звіту роєм відбувається публічно у довільній формі з використанням презентації свого «Добре діло».

Вимоги до презентації:

1)       Презентація (слайд-фільм, відеофільм) має бути виготовлена за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint (2003, 2007) або записана в одному з популярних відеоформатів: .avi, .wmv, .mp4, .mpeg4, .mkv, .m4v, .asf, .3gp, .mov, .vob, .flv, .swf.

2)   Тривалість презентації (відеофільму) – до 6 хв.

3)   В ній має бути відображена робота, про яку йдеться у звіті рою по «Добре діло».

4)    На початку презентації (відеофільму) повинні бути титри із інформацією про назву «Доброго діла», рій, навчальний заклад, місто/район та фотографія з учасниками рою.

Оцінюватись буде змістовність презентації, якість виконання, художнє оформлення, творчий задум, креативність захисту, масовість, дотримання регламенту.

 

Конкурс таборування («Бівак»).

Обов’язкові атрибути хоругва, емблема, назва, біля яких повинно бути організоване чергування. Конкурс проводиться на протязі всіх днів змагань. Під час конкурсу оцінюється побут роїв, дотримання санітарно-гігієнічних норм, зберігання продуктів харчування, стан та наявність предметів особистої гігієни, стан спорядження, особистих речей, посуду, відповідність табору протипожежним і природоохоронним нормам, естетичне враження, порядок в таборі, поведінка членів роїв та їх активна участь в заходах тощо. Огляди біваку проводяться систематично протягом усіх днів перебування.

Обов’язкові атрибути в таборі (хоругва, емблема, назва), біля яких повинно бути організоване чергування.

         Остаточні умови проведення конкурсів з критеріями оцінювання будуть висіти на дошці оголошень напередодні проведення виду (конкурсу).

 

Увага! Участь в конкурсі «Добре діло» є обов’язковою. Якщо рій не брав участь у зазначеному конкурсі, то у інших змаганнях та конкурсах він посідає місце після роїв, які мають повний залік.

Завантажити орієнтовні умови